Buorskippen om Akkrum hinne.

Buurtschap. Het middeleeuwse begrip van de buurtschap verschilt hemelsbreed van de huidige "buurtschap", dat voornamelijk een territoriale betekenis heeft. Het woord "buurtschap" verwijst naar een samenwerking van buren. De buren zijn de gezamenlijke inwoners van de buurtschap.

Een buurtschap is in Nederland een kleine bewoonde plaats met een eigen naam en vaak zonder duidelijk middelpunt zoals een kerk of marktplein. Buurtschappen worden meestal op landkaarten aangegeven, maar zij zijn niet in de officiële staatkundige annalen of postcodeplaatsen als zelfstandige buurt of als dorp opgenomen. Vaak is dat omdat straatnamen en nummers hiervoor omschrijvend genoeg zouden zijn.

Buurtschap. Een buurtschap is een zeer kleine plaats, dat bestaat uit een verzameling van enkele huizen en/of boerderijen. In de volksmond wordt het ook wel denigrerend een ‘gat’ genoemd. De naam van een buurtschap wordt dan ook niet officieel door de staat als plaatsnaam erkend.

De subsiden sille yn de kommende tiid, per moanne in subside, online setten wurde.

De submappen zullen in de komende tijd, per maand een submap, online worden gezet.