"Prikboerd" .   "Prikbord".


OPROEP, OPROEP, OPROEP,

Wa hat Hillie (Hiltje) van Dijk kend?

Wie heeft Hillie (Hiltje) van Dijk gekend?

Voor deze keer niet in het Fries maar in het Nederlands.

Kortgeleden kwam er bij mij een verzoek binnen om een berichtje te plaatsen op deze fb. site Akkrum Nes yn ’t ferline, waar ik graag aan mee wil werken.

Ik hoop dat er mensen zijn die meer kunnen vertellen over Hillie van Dijk.

De vraag komt van haar dochter Ellen van Dalen (Kuindersma) uit Zaltbommel.

Deze Ellen moest 4 maanden na haar geboorte haar lieve moeder Hillie al missen en heeft haar jammer genoeg dus nooit gekend. En ze zou zo graag wat meer van haar willen weten. Misschien van oude vrienden, vriendinnen en/of klasgenoten uit Akkrum? Misschien van de Bewaarschool, lagere school of wellicht U.L.O. of Huishoudschool.

Dochter Ellen was afgelopen zomer op vakantie in Akkrum toen de gevoelens voor haar moeder weer oplaaiden. Vandaar de vraag.

Want in Akkrum is Hillie van Dijk geboren en opgegroeid. Ergens achter de kerk vertelde Ellen mij. Ze wist geen straat te noemen. (Om ‘e Toer?). Hillie is geboren in 1942 en enkele maanden na de bevalling van haar dochter Ellen in 1974 overleden. Hillie heeft waarschijnlijk tot 1965 in Akkrum gewoond. Deze Hillie was een dochter van Feike van Dijk en fan Hiltje Hofstee (Pake en Beppe van Ellen). Hillie zou nu dus ongeveer 80/81 jaar zijn geweest.

Hillie was op dat moment getrouwd met een Tjeerd Kuindersma uit Heerenveen.

(Ter aanvulling) Een jongere broer van Hillie heette Bartele van Dijk. Dat is wel een bekende naam in Akkrum geweest. Pake Feike en Beppe Hiltje zijn op oudere leeftijd gescheiden en Beppe woonde daarna eerst in Coopersburg en later in het bejaardenhuis. (Leppehiem).

Wie oh wie heeft Hillie van Dijk gekend en weet nog iets van haar??

Schroom niet en vertel het. Desnoods via piervanderheide@gmail.com 

Of vul naaststaand formulier in en klik op verzenden.           

Het zou zo’n mooi cadeautje voor Ellen zijn.

 


"Hûndert jier rûnom Sechtjin huzen".

Der binne noch inkele (15 stiks op 20-5-2020) boekjes fan boppesteande titel te keap.

In moai boekje mei in soad foto's.

Foar it luttele bedrach fan €.12,50. kinne jo se noch helje by:

De Fam. Hijma,
Sitadel 29,
8491 BA Akkrum,
0566-652558.

 Naam *
Hans Langedijk

E-mailadres *
hanswimke@hotmail.com

Bericht *
Ik ben op zoek naar het speldje van v.v. Akkrum.  Wie wil het verkopen?De earste oprop is binnen: en wol fan Anne Nijdam fan de Lange Miente.

Te koop gevraagd het boek:

"De geschiedenis van de Feansterdyk".

Geschreven door Jelle Roorda.

Reagearje kin fia dizze site, dan jouwe wy it wol troch oan Anne Nijdam. (Alfest tige Tank).

(Ynstjoerd op 1maaje 2019).Op dizze side kin jo in boadskip efterlitte oan Akkrum relatearre artikels as  bg; 

Ik sykje it boekje; "Akkrum yn âlde ansichten".

'Wa wyt, wa wer wenne hat'?

Of bg. ik sykje reklamepennen fan Akkrumer/Nesker ûndernimmers.

Of; Ik ha by Henk Wind yn e klasse sitten yn 1959. Hy wenne doe oan't Leechein. Wa wyt wer 't  Henk Wind bleaun is en no wennet?

As it mar AKKRUM/NES relatearre is.

Folje dan njonkensteand formulier rjochtsboppe yn en klik op 'Verzenden'.

Op deze site kunt u een boodschap achterlaten aan Akkrum relateerde artikelen als  bv; 

Ik zoek het boekje; "Akkrum yn âlde ansichten".

'Wie weet, wie waar heeft gewoond?

Of bv. ik zoek reklame pennen van Akkrumer/Nesser ondernemers.

Of; Ik heb bij Henk Wind in de klas gezeten 1959. Hij woonde toen aan het Leechein. Wie weet waar Henk Wind gebleven is en nu woond?

Als het maar AKKRUM/NES gerelateerd is.

Vul dan naaststaand formulier in en klik op 'Verzenden'.