Historische Gebouwen.

'Coopersburg'

'Welgelegen'

Kleaster Nes

Ned. Herv. Kerk

Doopsgezinde kerk

Hernhutterse Gemeente

Van Woerden Kerk

Gereformeerde Kerk

Station

Gemeentehuis

Boppesteand twa fan de safolle moaie molens dy 't Akkrum ea siert hawwe. De Schuurmans mole en de mole op Idserda's kampke, der't Coopersburg boud is.

Bovenstaand twee van de zovele prachtige molens die Akkrum ooit hebben gesierd. De Schuurmans molen en de molen op het Idzerda's kampke, waar Coopersburg is geboud.

Sjoch fierder op de betreffende subsiden.