Wagenpark F.C.E.

In âlde foto fan de weinen fan F.C.E. dy't útride. (Foto: © Collectie Museum Heerenveen,1931).

Nûmer ien is pake Hans Bergsma (Finkebuorren), nûmer 7 is Oenema ( Koarte Miente ) de rest is ûnbekind. (Foto: © Jan Hollander).

Rjochts is Rients van der Schaaf, mar wa is lofts??

Boppe/Boven: Nog een foto uit het archief van Kamminga. Links op de foto een vrachtauto van een firma uit Akkrum en rechts een bus met voor op de film Dokkum-Leeuwarden. Ook zien we nog een tram en het is dan ook moeilijk te bepalen wie de botsing heeft veroorzaakt. Waarschijnlijk is het de tramlijn Dokkum-Veenwouden en heeft dit ongeluk plaatsgevonden tussen Dokkum en Murmerwoude (nu Damwoude). Wie hier meer van weet mag het zeggen. (Foto: © Peter de Haan)

Boppe: B-18845: Friesche Coöperatieve Exportslachterij, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 16-5-1933. (BRON: TRESOAR).

Boppe: B-40958: Friesche Coöperatieve Exportslagerij, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 31-10-1950.

Daf, earste model 1950 -1955. (mei 7 chroom strepen op de noas), ha ik nea sjoen by FCE Reade nije Volvo,s wol.

B-40957: Friesche Coöperatieve Exportslagerij, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 31-10-1950.
B-40956: Friesche Coöperatieve Exportslagerij, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 31-10-1950.
B-40955: Friesche Coöperatieve Exportslagerij, Akkrum, gemeente Utingeradeel. Afgegeven: 31-10-1950.
 

      Boppe: De ultime FCE herinnering. In frachtwein werom fan 'e bargerûte. Bestjoerder Wietse Oenema, Jappie van der Bij, Jannes van der Woude??? Mear nammen wit ik net. De auto: ik tink wer in Ford. De bargen gean in (on?) wisse takomst temjitte. Keurmaster Uilkema sit al klear, mei pipe en stimpelkessen.

     Boven: De ultieme FCE herinnering. Een vrachwagen terug van de varkensroute. Bestuurder Wietse Oenema, Jappie van der Bij, Jannes van der Woude? Meer namen weet ik niet. De auto: Ik denk weer een Ford. De varkens gaan een (on?) zekere toekomst tegemoet. Keurmeester Uilkema zit al klaar met pijp en stempelkussen.