Spoorbrug Akkrum

Boppe: Spoorbrug met stoomtrein

Boppe: Spoorbrug met stoomtrein o

Boppe: Spoorbrug om 1900 hinne.                         Boven; Spoorbrug ca. 1900

Boppe/boven: Spoorwegovergang om 1900 hinne.

Boppe/boven: Trein (hûnekop?) over spoorbrug Akkrum in november 1980.