Nijsbrief fan Akkrum Ald & Nij.                        nûmer3. 'Oarlochsbrief' yn Nijsbrief.

Maarten Vissser (93) is in de oorlog, samen met zijn moeder, tante, oma, opa, nichtje en broertje van Den Helder naar Akkrum gevlucht. Daar hebben ze 5 jaar aan het Heechein gewoond in een winkel van boer de Jong, (tussen Tulner en kapper van der Bosch). Daarna zijn ze weer terug gegaan naar Den Helder. Maarten Visser heeft nog heel veel herinneringen aan Akkrum.

Boppesteande brief is yn 1941 ferstjoerd fanút Portugal nei Akkrum. In brief fan de heit fan Maarten Visser út Den Helder, dy op dat stuit yn Portugal siet. Heit wist net dat de famylje út Den Helder nei Akkrum flechtte wie, yfm de WO2. Fiif lange jierren fan ûnwissichheid fan beide kanten. Hieltyd waarden de brieven nei in hinne en wer gean fan 't iene nei it oare lân, weromstjoerd nei de afsinder.   Byskrift fan Maarten Visser:

Op 30 juni 1941 ziet Vader kans een brief uit Portugal naar Moeder te sturen. Omdat hij niets weet van de vlucht, etc., stuurt hij de brief naar Den Helder. Omdat op de envelop niet te zien is dat de brief door een marineman is verstuurd, wordt geen censuur toegepast. Op 21 juli komt de brief in Den Helder. Daar weten ze (buren?) dat de familie verhuisd is naar Akkrum, naar de Leppedijk. De postbode in Akkrum weet wel beter en bezorgt de brief op Akkrum C 70 ( Voorstreek, nu Heechein). Conclusie: Moeder ontvangt na meer dan een jaar toch een teken van leven van haar man.


Lofts: Arend Allround Service, 25 juli 2019.

De laatste klus voor de bouwvak is geklaard! 'Twee bruggen gerenoveerd bij het monumentale pand Coopersburg in Akkrum.

Beide bruggen hebben een nieuw dek en nieuwe landhoofden gekregen'.


De kastanjebeammen links en rjochts oar it mausoleum binne siik en moatte spytigernoch kapt wurdde. Der komme nijen foar yn it plak, mar sille fuort net de mjitte ha fan de âlde kastanjebeammen. Fandêr dat se nochris op de foto setten binne. It mausoleum kriget ek in opknapbeurt.