"BEWAAR DE VREDE NIET . . . DEEL HEM UIT".


Herdenkingen Akkrum ''centrum'' en . . .

 

Boppe: Betinking 4-5-2019.                           Boven: Herdenking 4-5-2019.

 . . . begraafplaats Akkrum-Oost . . . en

 Herdenking 4-5-2018.         (Foto: met dank aan Paul Hettinga, Akkrum.net). 


De herdenking begint met de zg. stille tocht. Deze start om 19.20 uur op de Griene Eker tegenover de begraafplaats en eindigt bij het verzetsmonument bij de Terptsjerke aan het Heechein.

Leerlingen van beide scholen in Akkrum verzorgen de bloemlegging
- op de graven van drie Canadezen: R.O. Blackhall, K.E. Emmons en A.J. Sutton
- bij de graven van Rienk Kleefstra, Catrienus Eenshuistra, Jan van Dijk
- bij het gedenkteken voor oud-burgemeester Jhr. P M van Baerdt van Sminia.
Dhr. Hoekstra, raadslid gem. Heerenveen legt samen met de voorzitter van het 4-mei comité een krans bij het Verzetsmonument.

Pieter Wilkens zingt het door hem geschreven en gecomponeerde lied:
Pieter de Vries.

Medewerking aan de herdenking wordt verder verleend door:
- Douwe van der Pol (tamboer vooraan in de stoet)
- Fanfare ’Harmonie’ Akkrum (verzorgt dit jaar de muzikale omlijsting)
- Wiebe Hanzen (blaast de Taptoe voor de 2 minuten stilte)
- Louw Ybe de Vos (zorgt voor de geluidsversterking).

Tenslotte sluit voorzitter G. Haagsma de herdenking af.

Aansluitend wordt door Akkrumer Dream Theater een voorstelling verzorgd in de Terptsjerke met als thema:                                                  "BEWAAR DE VREDE NIET . . . DEEL HEM UIT".
Door te herdenken wordt ook aan een nieuwe generatie doorgegeven
dat vrijheid een groot goed is.

 

en . . .  SoarreMoarre.

        Boppe: De betinking by it 'Wellington monumint' op SoarreMoarre op 8 novimber 2019.

        Boven: de herdenking bij het 'Wellington monument' op SoarreMoarre op 8 november 2019.