"Moord en Brand"

Op dizze subside kinne jo it hiele ferhael lêze fan de brân en de moard op frou Fetsje Peanstra-Vellinga, dy't yn de iere moarn fan 31 oktober 1963 wekker waard fan in ynbrekker dy it op harren jild fersjoen hie.

Sy hat it net oerlibbe.

Op deze submap kunt u het hele verhaal lezen van de brand en moord op mevrouw Fetje Peenstra-Vellinga, die in de vroege ochtend van 31 oktober 1963 wakker werd van een inbreker die het op hun geld had voorzien. Zij heeft het niet overleefd.

Boven; Jenshuizen moet Jinswâlde zijn.


Klik op een afbeelding voor vergroting.

 


Boven © Nieuwsblad van het Noorden 31-10 1963.                          Boven © LC. 31-10-1963.

Boven © Leeuwarder Courant 31-10-1963.

Boven © Nieuwsblad van het Noorden 2-11-1963.

Boven © Leeuwarder Courant 2-11-1963. (voor vervolg zie  >   >   >)

Boven © De Volkskrant 4-11-1963

Boven © Nieuw Haarlemsche Courant 4-11-1963

Boven, foto © Friesche Koerier 4-11-1963

Boven © Algemeen Handelsblad 4-11-1963

Boven © Het Parool 4-11-1963

Boven © Friese Koerier 5-11-1963

Boven © Leeuwarder Courant 7-11-1963 en  >    >    >

Boven © De Waarheid 8-11-1963

Boven © Nieuwsblad van het Noorden 8-11-1963

Boven © Nieuwsblad van het Noorden 20-2-1964

Boven © Leeuwarder Courant  16-9-1964

Boven © De Waarheid 20-10-1964

Boven © Algemeen Handelsblad 23-10-1964 mer vervolg    >   >   > 

Boven © het Vrije Volk 4-11-1964


Dertig jaar later . . .

Boven © De Telegraaf 14-8-1993. 

 


Vijf-en-vijftig jaar later . . .

Boven: 55 jaar later in de Leeuwarder Courant een herinnering van brandweercommandant Jan Calsbeek uit Akkrum. (2018)