Middenstân, winkels


     Wy hiene yn Akkrum in ferskaat oan winkels. Je koene hast alles krije (keapje). Fan guon winkels, as begelyks bakkers koene jo te-kust-en-te-keur. Dêrfan hiene wy op in stuit mar leafst       (in stik of 6-8) Mar yder hie syn eigen klanten. Ek it geloof spile in rol yn klanyzje.

 

 

Grienteboer, groenteboer