Bekinde ynwenners fan Akkrum.

Neffens Wikipedia.

Trijntje (Nine) van der Schaaf, onderwijzeres en schrijfster.

Ninne van der Schaaf, boekenschrijfster. (Berne yn Terherne, 29 april 1882 - overl. yn Bloemendaal 16 juli 1973. 

Bron: Wikipedia

 

 

Jan Akkerman, gitarist.

      Boppe:  Jan Akkerman, gitarist, wenne in de perioade fan 1975 - 1992 yn Akkrum. (Berne yn Amsterdam, 24 december 1946) 

      Boven: Jan Akkerman, gitarist, woonde in de periode van 1975 - 1992 in Akkrum. (Amsterdam, 24 december 1946).

Jan Akkerman woonde van 1975 tot 1992 aan de Terhernsterdyk nabij Akkrum. Akkerman is drie keer getrouwd, heeft twee zoons uit zijn tweede huwelijk en twee dochters uit zijn derde huwelijk. Hij woont in Volendam. (Bron: Wikipedia).

Hans & Wim Anker. Advokaten.

Hans (Johannes) en  Wim (Willem) Anker, tweeling strafpleiters. (Berne yn  Leeuwarden 27 februari 1953 twee bekende  Nederlandse strafpleiters. De eeneiige tweelingbroers groeiden op in Akkrum.

De Ankers verdedigen cliënten uit heel Nederland. Soms zijn deze geweigerd door andere advocaten. Het principe dat iedereen volgens de grondwet recht heeft op een eerlijk proces maakt dat ze ook zaken aannemen waarbij voor het publiek de schuld duidelijk vaststaat. Ze ontvangen daardoor vaak bedreigingen. Tijdens de CP'86 zaak werd het kantoorpand bekogeld met toiletpapier. Vanuit hun principiële houding dat de rechtstaat gebaat is bij een eerlijk proces doen ze meer dan zestig procent van hun strafzaken pro Deo. De Ankers zijn wars van uiterlijk vertoon en een dure levensstijl. Hun grote betrokkenheid bij de cliënten maakt dat zij deze ook na de strafzaak in de gevangenis blijven bezoeken. In de rechtszaal pleiten ze met vuur waarbij ze altijd staande betogen. Hierbij gebruiken ze vaak hun gebalde vuist om hun pleidooi kracht bij te zetten. Wim Anker won de Duidelijketaalprijs 2012 van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit omdat hij zijn woorden goed afstemt op een breed publiek en zijn manier van spreken aanzet tot luisteren. Bovendien houdt de strafrechtadvocaat zich verre van juridisch jargon, maakt hij bondige zinnen en spreekt hij beeldend. Zo staat hij zijn cliënten bij onder het motto "Anker is het symbool van de hoop".

De broers zijn actief in het verenigingsleven van Akkrum. In 2013 namen ze afscheid van na 35 jaar organiseren en becommentariëren van het Fries kampioenschap mastklimmen. Ook waren ze betrokken bij het spijkerslaan, Slingeraap en Tûne Lûke. Ze gebruiken bij hun kwinkslagen vaak hun tweelinghumor. De een noemt de ander 'Joop" en ook wel "it aai" (het 'ei') omdat de gebroeders weinig haar hebben. Ook noemden ze hun advocatenkantoor eens "Anker & Anker, voor al uw misdaden". Bij feesten viel het hen op dat de pauzes vaak het gezelligst zijn. Ze besloten toen een "pauzefeest" te houden in het plaatselijke café van Akkrum. Na de kleine pauze volgde de grote pauze met verloting en het programma van die avond werd afgesloten met dansen: het ging immers om de gezelligheid.

Beiden zijn fanatiek supporter van SC Heerenveen, waar hun dorpsgenoot Foppe de Haan jarenlang trainer was. Ook hebben zij zich ingezet om het vrouwenvoetbal te behouden.

De broers treden meer dan eens op als vertolkers van het levenslied. Ze zijn te horen op meerdere cd's waaronder die van dweilorkest De Glasblazers uit Heerenveen.

Koninklijke Onderscheiding voor Hans en Wim Anker, 7 oktober 2016  Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft vrijdagmiddag 7 oktober 2016 na afloop van de vergadering van de Vereniging van Friese Advocaten een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heren Wim en Hans Anker. WIM en HANS ANKER, uit respectievelijk Leeuwarden en Akkrum, zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.Hans (sinds 1979) en Wim (sinds 1981) Anker zijn werkzaam als strafrechtadvocaat. In 1991 startten zij samen het kantoor Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden. De broers opereren vanuit de filosofie dat iedereen recht heeft op de beste bijstand. Zij staan klaar om die rechtsbijstand ook te verlenen aan degenen die door de samenleving worden verworpen. Geregeld staan zij verdachten pro deo bij. Naast hun advocatenpraktijk hebben de broers zich ingezet voor het verhogen van de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur in Nederland, hetgeen onder meer blijkt uit het Anker & Anker opleidingsinstituut, dat opleidingen en cursussen aan de strafrechtadvocatuur aanbiedt. (Bron: Wikipedia).

 

Rients Gratema, cabaretier, zanger, acteur.

Rients Gratema (Berne yn Pingjum, 24 januari 1932 -overl.  Ljouwert 6 september 2017, was een Nederlandse cabaretier, zanger, acteur en tekstschrijver. In 1997 schreef Gratama ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond de musical Kening op sokken, een titel ontleend aan een boek van Hylke Speerstra. Het script was losjes gebaseerd op Jelle van Sipke Froukjes van Nynke van Hichtum. Deze musical werd een groot succes en trok meer dan achtduizend bezoekers. In 2000 werd hij gevraagd om mee te doen aan Simmertime, een groot muziekspektakel in het kader van Simmer 2000, in samenwerking met De Kast, Maaike Schuurmans en Piter Wilkens. In datzelfde jaar keerden hij en Carla van der Heijde terug naar Friesland om te gaan wonen in het voormalig postkantoor in Akkrum en later, vanaf 2011 in Leeuwarden. (Bron: WIkipwedia).

Foppe de Haan, voetbaltrainer.

Foppe (Geert) de Haan voetbaltrainer FC Heerenveen. (Berne yn Lippenhuizen, 26 juni 1943) is een Nederlandse voetbaltrainer

Foppe wordt in Akkrum/Nes gehuldigd in juni 2006.

Bekinde (âld) Akkrumers ea,                     berne yn Akkrum.                      

Johannes Acronius Frisius.

Johannes Acronius Frisius, arts en wiskundige, (Berne yn Akkrum 1520 - overl.Basel 18 november 1564).

Adam Ruurds (de Boer) Hurdrider.

Adam Ruurds de Boer Hurdrider, roemruchte schaatser. (Berne yn Akkrum 1921 - overl. 1800).

Adam was zo beroemd als schaatser dat hij de hoofdpersoon van verschillende verhalen geworden is. Onder andere zijn er verhalen die vertellen dat hij zo hard schaatste dat niemand hem kon bijhouden, en over zijn wedstrijden op de korte baan. Ook zijn er verhalen over de sprongen die hij op het ijs maken kon. Het beroemdste verhaal is dat hij eens bi Oude Schouw over een wak sprong dat 22 meter groot was. In Friesland  is het spreekwoord nog bekend Dat is gjin bean wurdich, sei Adam, en hy sprong oer it soal. Wellicht dat het verhaal door de tand des tijds is overdreven, maar in ieder geval is het geschrift van Vegelin van Claerbergen bewaard gebleven. Vegilin schreef dat hij de boer uit Akkrum 10, 12 en nog meer meter had zien springen. Het verhaal gaat dat Adam door de Groningers  uitgedaagd was voor een korte baan- wedstrijd. Op de dag van de wedstrijd was Adam echter nog nergens te bekennen. Toen al getwijfeld werd of de wedstrijd wel door zo gaan kwam de Hurdrider, vlak voor het begin van de wedstrijd, op de schaats aanzetten uit Friesland. Zonder een pauze, en zonder zelfs zijn jas maar uit te trekken, schaatste Adam de wedstrijd. De eerste rit won de Groninger. De tweede rit wond de Hurdrider maar net en ook de derde rit wist Adam maar nipt te winnen. Al snel werd hij door de Groningers bespot omdat hij maar met zo'n krappe zege won. Toen deed Adam zijn jas uit en daagde de Groninger schaatser uit voor een laatste rit. Meteen stoof hij weg naar het keerpunt. Hij keerde en was al halver-wege de terugtocht toen hij de Groninger tegenkwam, die nog maar de helft van de baan afgelegd had. Na die wedstrijd moesten de spotters toegeven dat Adam Hurdrider duidelijk de snelste geweest was.

 

Jant Visser-Bakker, onderwijzeres en schrijfster.

Jant Visser Bakker, Onderwijzeres en schrijfster. (Berne  yn Akkrum 12 mei 1906 - overl. Leeuwarden 9 juni 1992).

Hijke (Hyke Adriana) Koopmans, Kunstenaar.

Hyke Koopmans, kunstenaar. ( Berne yn Akkrum 28 juni 1924 - overl. Bunnik 22 augustus 2010).

Koopmans ontwierp onder meer (kleding)stoffen. Van 1950 tot haar dood heeft zij samengeleefd met Margje Blitterswijk.  De galerie heeft zodoende bijgedragen aan de ontwikkeling en de erkenning van het vak sieraadontwerper.  (Bron: Wikipedia).

 

 

Harry Langman, politicus.

Harry langman, politicus. (Berne yn Akkrum 23 februari 1931 - overl. Drachten 1 augustus 2016).

In 1971 trad Harry Langman  voor de VVD toe tot het Kabinet Biesheuvel. Hij werd toen pas lid van die partij en was een 'vreemdeling' in Den Haag . Hij deed zich al snel gelden als een bekwaam bewindsman, die met name impulsen gaf aan het regionaal-economische beleid. Tijdens zijn ministerschap ging Nederland deelnemen aan het omstreden Kalkarproject.

Op 8 juni 1973 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de nederlandse Leeuw en op 28 februari 1991 tot Commandeurin de orde van Oranje Nassau.

Langman was na zijn aftreden vele jaren bankier en vervulde tientallen commissariaten in het bedrijfsleven. Tevens was hij lange tijd voorzitter van het curatorium van deTeldersstichting.            (Bron: Wikipedia).

Sjoukje Dijkstra, kunstrijdster.

Sjoukje Dijkstra, kunstrijdster. (Berne yn Akkrum 28 januari 1942 - overl.             ).

Sjoukje Dijkstra werd in Akkrum geboren maar groeide in Amstelveen op. Dijkstra kreeg haar talent van huis mee: haar vader Lou Dijkstra had als hardrijder op de schaats al aan de Spelen van 1936 meegedaan. Toen zij negen jaar was, ging ze met de tienjarige Joan Haanappel en Annie Verlee  met een vrachtvliegtuig zes weken naar Londen om te trainen bij Arnold Gerschwiler uit Zwitserland.

Dijkstra won haar eerste medaille bij het nationaal kampioenschap in 1954. Tijdens haar carrière moest zij het aanvankelijk afleggen tegen Haanappel, maar uiteindelijk bleek zij een klasse apart. Zij werd vanaf 1960 vijfmaal op rij Europees kampioen en in 1962, 1963, 1964 wereldkampioen. Het bekendst werd Dijkstra door haar successen bij de Olympische Winterspelen. Zij maakte haar debuut als 14-jarige bij de Winterspelen van 1956 in Cortina d'Ampezzo. In 1960 won zij bij de Olympische winterspelen in Squaw Valley de zilveren medaille, en vier jaar later bij de spelen in Innsbruck het goud. Daarmee is zij de eerste Nederlander die een gouden medaille won bij de Winterspelen; ter ere hiervan werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook werd zij benoemd tot erelid van de KNSB. 

Dijkstra bleef lang de enige Nederlandse sporter die op de Winterspelen een gouden medaille wist te winnen op een ander onderdeel dan het langebaanschaatsen, totdat bij de Olympische Spelen in Vancouver in 2010 Nicolien Sauerbrij een gouden medaille won op het onderdeel snowboarden  (parallelreuzenslalom). (Bron: Wikipedia).

 

 

 

 

Ids Willemsma, beeldhouwer.

Ids Willemsma, beeldhouwer. (Berne yn Akkrum 8 augustus 1948).

Andries Kramer, voorm. schaatser.

Andries Kramer, schaatser. ( Berne yn Akkrum 29 februari 1972 - overl.          ).