"Grevensmole", by Deelsbrêge,

Deelsmolen, (Vegelinsoord, Stobbegat, -gea).

 

Basisgegevens, Plaats: Vegelinsoord Bouwjaar: 1859. Type: grondzeiler Kenmerken: Achtkante bovenkruier. Vlucht: 22,50 m. Functie: poldermolen  Monumentnummer: 20846. Externe link(s) Molendatabase de Hollandse Molen, Portaal molens.

De Grevensmolen of Deelsmolen bij Vegelinsoord aan het water de Grevensvaart en het Nieuwe Heerenveense Kanaal werd gebouwd in 1859. Op de windmolen staat het jaartal 1860. De molen is een achtkante grondzeiler. De functie was poldermolen van  De Haskerveenpolder. Eigenaar is de gemeente de Friese meren.

Men kan vanuit hier ook de noordelijker gelegen molen, de Mellemolen, aan Het Deel zien. Deze staat wel aan de andere kant van het water, maar is met een fietspontje te bereiken. (Bron © Wikipedia).


De "Lytse Grevensmolen".

        Boppe: By Dielsbrêge stùn ek noch in wettermooltsje. Dit is in foto fan 1896, makke troch in Ingelsk selskip dat troch Fryslan foer.

        Boven: Bij Deelsbrug stond ook nog een watermolen. Dit is een foto van 1896, gemaakt door een Engels gezelschap dat door Friesland voer.


        Boppe: It Mooltsje op boppesteande foto koe wolris it selde wêze as op de foto hjirboppe. De foto is makke by de Kapelle op Haskerdiken.

         Boven: Het Mooltsje op bovenstaande foto kan weleens dezelfde zijn dan op de foto hierboven. De foto is gemaakt bij de Kapelle in Haskerdijken.


Boppe: Soe dit dan ek wer datselde mooltsje wêze?       Boven: Zou dit ook weer de zelfde molen zijn?